Innotiimi AB

I samarbete med Innotiimi AB erbjuder vi tjänsten MötesCoach, som hjälper dig att skapa kreativa och effektiva arbetsmöten för både stora och små grupper. Tillsammans skräddarsyr ni mötet med utgångspunkt från syfte och önskat resultat. Du får hjälp att välja optimalt upplägg och utformning av ert möte. Om du så önskar kan Innotiimis MötesCoach även leda processerna. Innotiimis arbetssätt är utvecklat för att involvera alla deltagare i möten och processer, att skapa lust, engagemang, delaktighet och naturligtvis resultat och effekt. Du kan även välja att utbilda din personal till att effektivare leda olika typer av möten.