Föredragshållare

Behöver ni en föredragshållare till er konferens?

Vi samarbetar med följande:

• Malin Berghagen
• Mia Olsson
• Metha Roberg
• Linda Netsman
• Tove Lifendal
• Innotiimis AB